0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Algemene informatie

Beste, 

Met behulp van deze vragenlijst worden de welzijnsimplicaties in verband met de recentste maatregelen van vogelgriep (ophokplicht) en eventuele alternatieven voor de recentste maatregelen onderzocht.

Deze bevraging is vooral nuttig voor particulieren en hobbyisten van hobbypluimvee en andere vogels, en zo krijgt u de kans om gehoord te worden. Enerzijds in het kader van het reduceren van besmetting en verspreiding van vogelgriep in Vlaanderen is uw input van uiterst belang. Dit om het nut van de ophokplicht en de mogelijke alternatieven voor pluimvee en andere vogels in kaart te brengen. Anderzijds geeft dit de mogelijkheid aan ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) om onderzoek uit te voeren dat aansluit bij wat actueel leeft. Opdat de gegevens representatief zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk particulieren en hobbyisten aan de enquête deelnemen. Enkel een grote respons zal correcte en representatieve informatie opleveren. U zou ons ten zeerste helpen door deze enquête in te vullen en we zouden het eveneens appreciëren dat u deze doorstuurt naar andere hobbyisten en particulieren.

In deze enquête bestaan er geen juiste of foute antwoorden: van belang is uw opinie. Vanzelfsprekend verzekeren we u dat alle informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Alle informatie wordt enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Contactpersoon:

Femke Delanglez                                                       Scheldeweg 68        femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be
ILVO – Eenheid Dier - Afdeling kleinveehouderij        9090 Melle              tel: +32 9 272 26 00

(Deze vraag is verplicht)

Welk pluimvee/neerhofdieren of andere vogels houdt u? En hoeveel van elk?

(Deze vraag is verplicht)

Gelieve één van de volgende opties aan te duiden wat bij u van toepassing is.

Vrije uitloop = pluimvee/andere vogels kunnen binnen en buiten rondlopen