U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

SMARTmelken 2019

Deze enquête kadert in het VLAIO LA project:

Nutritioneel sturen naar een economisch en ecologisch duurzaam melkveebedrijf: focus op methaan en stikstof-efficiëntie

De Vlaamse melkveesector staat voor grote uitdagingen. Een verdere verduurzaming is noodzakelijk. Twee belangrijke problemen zijn de methaanemissies en stikstof/ammoniakemissies. Deze laatste emissies komen voornamelijk vrij uit de mest. Dit in tegenstelling tot methaan dat hoofdzakelijk geproduceerd wordt in de pens van de koe tijdens de vertering van het voeder en daarna opgeboerd wordt. Het is de bedoeling door het toepassen van methaanreducerende en stikstofefficiënte voederstrategieën op Vlaamse melkveebedrijven om het bedrijfsspecifiek ecologisch en economisch optimum te bereiken. Het komt erop neer een liter melk te produceren met een minimale impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs.

Het beantwoorden van deze vragen zal slechts 5 minuten van uw tijd vragen.